Back

ⓘ Moor utawi Bangsa Moor punika sebatan kanggé umat Islam lan muslim saking jaman tengahan ingkang mapan wonten ing Al-Andalus ugi Maroko lan Afrika Barat. Kabuda ..
Moor
                                     

ⓘ Moor

Moor utawi Bangsa Moor punika sebatan kanggé umat Islam lan muslim saking jaman tengahan ingkang mapan wonten ing Al-Andalus ugi Maroko lan Afrika Barat. Kabudayaan bangsa Moor punika dipunwastani Moorish. Tembung punika ugi dipun-ginakaken ing Éropah kanggé nedahaken tiyang ingkang gadhah keturunan Arab utawi Afrika. Nama Moor asalipun saking suku kuna Maure lan Karajan Mauritania.

                                     

1. Sajarah

Bangsa Moor punika sebatan kanggé umat Islam ing Ujung Iberia ingkang merintah Spanyol ing antawisipun taun 711 M dumugi 1492. Pemimpin Islam ingkang dumugi Spanyol kaping pisan punika Abd al-Rahman. Tiyang Kristen ing Ujung Iberia wiwit ngginakaken istilah Moor kanthi ekslusif kanggé umat Islam. Moor punika satunggaling tembung ingkang merujuk dhateng tiyang ingkang asalipun saking Maroko. Amargi umat ISlam ingkang kapisan dugi ing Spanyol ing taun 711 punika tiyang Arab ingkang asalipun saking Afrika Utara. Kajawi Moor, tembung kados Moriscos, lan Mudejares ugi dipun-ginakaken kanggé sebatan bangsa Moor ing tengahan abad kaping 13.

Bangsa Moor mapan wonten ing Andalusia, Spanyol ingkang nalika periode wiwitan sajarah kalebet wewengkon Portuga; lan kiduling Prancis. Ing Ramelan 732 M, umat Islam dipunkalahaken ing Tours-Poitiers, Prancis ingkang kawéntar kanthi sebatan The Pavement of the Martyrs utawi ing Basa Arab punika Balaat asSyuhad ingkang ateges tanah para syuhada. Akibat saking kalahing bala Moors saking wadyabala Karel Martel (Charlemagne" mau, kendali umat Islam ing wewengkon Toulouse, Narbone, Lyon, lan wewengkon Prancis Kidul sanèsipun ical dumugi taun 975 M. Sasampunipun Prancis boten kasil dipunkuwasani, umat Islam ing Spanyol damel pusat kawigatosan dhateng Andalusia, Spanyol Kidul kanggé yasa sawijining peradaban.

Ing Spanyol, Bangsa Moor nikah kaliyan bangsa-bangsa sanès kalebet penduduk Spanyol-Muslim lan merintah kanthi wicaksana lan adil. Tiyang Kristen lan Yahudi dipun-toleransi saéngga kathah saking kelompok mau ingkang gadhah kalungguhan wigati ing pamaréntahan, wonten ugi ingkang ndhèrèk agami Islam. Kajawi punika pikantuk ugi ngampahi pakaryanipun piyambak, nglayani bala, ngolah lemah, ugi prkatek ajaran piyambak-piyambak.

                                     

2. Bibliografi

 • Ronald Segal, "Islams Black Slaves"
 • Stanley Lane-Poole, The Barbary Cosairs 1890-
 • Frank Snowdon, "Blacks in Antiquity"
 • Shomark O.Y. Keita, "Further Craniometric Data from North Africa"
 • Bernard Lewis, "The Middle East"
 • Jan Carew, "Rape of Paradise"
 • Shomark O.Y. Keita, "Genetic Haplotyes in North Africa"
 • Herodotus, "The Histories"
 • Bernard Lewis, "The Muslim Discovery of Europe"
 • David Brion Davis, "Slavery: Black, White, Muslim, Christian"
 • Shomark O.Y. Keita, "Craniometric Data from North Africa
 • J.A. Rogers, "Nature Knows no Color Line"
 • Stanley Lane-Poole, "The History of the Moors in Spain"
 • Bernard Lewis, "Race and Slavery in Islam"
 • Frank Snowdon, "Before Color Prejudice"
 • Stanley Lane-Poole, Turkey 1888-
 • Shomark O.Y. Keita, "Bernal vs. Snowden"
 • Ivan Van Sertima, "The Golden Age of the Moor"