Back

ⓘ Materi Pasinaon. Miturut John Dewey matéri pasinaon lan métode reflektif ing sajeroning nggolèk cara ngebaraké masalah ya iku prosès mikir, ati. Ing prakara iki ..
                                     

ⓘ Materi Pasinaon

Miturut John Dewey matéri pasinaon lan métode reflektif ing sajeroning nggolèk cara ngebaraké masalah ya iku prosès mikir, ati. Ing prakara iki, matéri pasinaon digawé kanthi logis, lan sistematis, kanthi wujud:

  • Generalisasi, ya iku dudutan umum dhedhasar prakawis - prakawis kang mligi, sumberé saka analisis, pamanggih utawa pambuktèn panalitèn.
  • Prinsip, ya iku idé utama, pola skéma kang ana ing sajeroning matéri kang ngrembakakaké gayutan antarané konsèp liya.
  • Dhéfinisi, ya iku njlèntrèhan ngèngingi makna utawa pangertosan ngèngingi tembung.
  • Téyori, sakprangkat konstruk lan konsèp, ya iku préposisi kang duwé gandhèng cènèng, kang njlèntrèhaké pamanggih sistematik ngèngingi tandha-tandha kanthi mantha gegayutan antarané variabel - variabel kanthi maksud njlèntrèhaké lan ngramal tandha-tandha mau.
  • Konsep, ya iku salah sawijiné abstraksi kang digawé déning organisasi saka kang mligi, minangka dhéfinisi singkat saka golongan fakta utawa tandha-tandha.
  • Fakta, informasi mligi ing matéri kang dianggep wigati.
  • Istilah, tembung - tembung kang anyar lan mligi kang kawanuhaké ing matéri.
  • Preposisi, ya iku cara kang nggunakaké kanggo njlèntrèhaké matéri pasinaon kanggo upaya nggayuh ancas kurikulum.
  • Prosedur, ya iku seri urutané ing sajeroning matéri pasinaon kang kudu dialokaké murid.
  • Tuladha, prakara utawa tumindak utawa prosès kang tujuané kanggo nggawé cetha njlèntrèhan utawa pamanggih.