Back

ⓘ Swayambu Manu inggih punika pamimpin manwantara ingkang kaping pisan miturut kapitadosan Hindhu. Panjenenganipun dipunciptakaken déning Déwa Brahma saha dipunpi ..
Swayambu Manu
                                     

ⓘ Swayambu Manu

Swayambu Manu inggih punika pamimpin manwantara ingkang kaping pisan miturut kapitadosan Hindhu. Panjenenganipun dipunciptakaken déning Déwa Brahma saha dipunpitadosi minangka leluhuring manungsa. Miturut barès, Swayambu Manu gadhah pangertoasan makluk berpikir. Tembung Man wonten ing basa Inggris kapendhet saking tembung Manu. Tembung Manungsa tegesipun katurunan Manu. Tembung Nabi Nuh saha Noah punika asalipun saking tembung Manu.

                                     

1. Lima bahan dhasar badan manungsa Panca Maha Bhuta

Wonten gangsal pérangan alam saking badanipun manungsa, manawi wonten basa Sansekerta dipunsebat Panca Maha Bhuta. Panca=5, inggih punika:

  • Akasa ether utawi perkawi ingkang hampa
  • Teja geni utawi panas
  • Bayu udara utawi gas
  • Pertiwi siti utawi zat padat
  • Apah toya utawi zat cair