Back

ⓘ Purwa. Sajarah Pangiwa Panengen punika satunggaling cariyos ingkang wonten ing pambukanipun Serat Babad Tanah Jawi. Kangge nganggit anggitan ilmiah punika kula ..                                               

Gegaman Wayang Purwa

Gegaman Wayang Purwa yaiku gegaman kang diduweni dèning para ratu lan para satriya ing babagan cerita wayang purwa, kaya ta: Gada Wesikuning gegamané Radèn Setyaki. Kuntawijayadanu lan Kaladèté gegamané Prabu Basukarna. Selatimpuru gegamané Prabu Matswapati. Cundhamanik gegamané Resi Durna lan Aswatama. Gada Lukitapati gegamané Resi Sèta. Cakrabaskara lan Wijayakusuma gegamané Prabu Kresna. Nenggala lan Alugara gegamané Prabu Baladèwa. Jamus Kalimasada gegamané Prabu Puntadèwa. Gumawijaya gegamané Prabu Ramawijaya. Panah Nagapasa gegamané Raden Indrajid utawa Begananda. Naracabala gegamané ...

                                               

Wayang Sandosa

Wayang Sandosa inggih punika salah satunggiling jinis ingkang dipungagas déning para Sarjana ASKI Surakarta. Mujudaken wayang alternatif kanggé jawab kamajenganing jaman lan narik kawigatènipun génerasi mudha supados mudheng lan remen dhumateng kasenian wayang. Wayang Sandosa bènten pergelaranipun kaliyan l Wayang ASEAN.

                                               

Sri Boyong

Sri Boyong inggih punika salah sawijining lakon carangan Wayang Purwa. Lakon punika dumadi nalika wonten satunggaling piyantun èstri, Hyang Bathari Sri utawi Bathari Sri saking Nagara Ujung Geribik. keelokan saha kesaktianne kang saged damel negri gemah ripah loh jinawi lan para raja péngin panjenengané dados garwaniupn. Salah sijining, Prabu Nilataksaka, raja Nagara Ngatasangin. Panjenengane tindak piyambak madosi Hyang Bathari Sri.

                                               

Ichwan Dardiri

Ichwan Dardiri, Drs.KRHT.H. lair ing 8 September 1941. Ya iku ketua dewan pendidikan Surakarta, dhéwéké ngawiti karir ing 1962 minangka guru SD, banjur rampung lulus Sarjana Muda 1967 mulang ing PGA lan ing 1978 pindah kerja ing Pemda Surakarta. Pangkat terakir sak durungé purna tugas ya iku BAPPEDA Kota Surakarta. Dhéwéké uga ngabdi minangka PNS luwih saka 30 tahun, mula dhéwéké oleh kanugerahan Satyalencana Karya Satya déning Presiden RI. Sak liyané iku taun 1970 uga tau aktif dadi wartawan lan tilas njabat ketua PWI Cabang Surakarta. Dhéwéké urip sederhana seka cilik, wong tuwané sing p ...

Purwa
                                     

ⓘ Purwa

Sajarah Pangiwa Panengen punika satunggaling cariyos ingkang wonten ing pambukanipun Serat Babad Tanah Jawi. Kangge nganggit anggitan ilmiah punika kula nganggé bahan saking Babad Tanah Jawi seratan Ng Kartapradja mawi cathetan saking J.J Ras

                                     

1. Sajarah Pangiwa Panengen

Satunggaling seratan susastra ingkang ngemu wacana politis ing tanah Jawi nalika ing abad 18.

Tanah Jawi satunggaling panggénan utawi tèritorial utawi laladan ingkang strategis sanget. Pulo utawi tanah Jawi punika satuggaling laladan ingkang alit manawi katanding kaliyan laladan sanèsipun kados Kalimantan, Sumatra, Sulawesi lan Papua. Nanging alit ing babagan laladan namung boten alit ing babagan sajarah utawi riwayatipun.Sesebatan kanggé tanah Jawi sampun kathah, punika dados ciri bilih tanah Jawi punika laladan ing,sanget.Miturut para panaliti saking manca nagari utawi saking Indonésia piyambak, tanah Jawi gadhah sujarah utawi riwayat ingkang sampun dangu sanget. Miturut panalitéen saking Arkèologi candhi Borobudur saged kanggé tanda bilih tanah Jawi ing abad ka7 sampun gadhah kabudayan ingkang adiluhung. Kabudayaan ingkang adiluhung ateges kabudayan ingkang sampun ngutamaken pengertén bab nalar ingkang jangkep. Pengertén bab nalar ingkang jangkep punika boten namung nalar ingkang saged mawujud nanging ugi nalar ingkang alus, inggih punika nalar antawisipun kekiyatan kasatmata lan boten kasatmata.

Tanah Jawi utawi pulo Jawi punika kalebet laladan ingkang nggadah penduduk ingkang padet. Bebrayan ingkang manggén ing tanah Jawi punika boten namung bebrayan asli saking pulo Jawi nanging ugi bebrayan saking manca nagari. Padamelan bebrayan ingkang dudunung ing tanah Jawi punika kapilah dados kalih inggih punika bebrayan ingkang dedunung ing gisik sagara utawi bengawan lan bebrayan ingkang dedunung ing laladan inggil dataran tinggi.Biasanipun kaanan kados makaten punika gadah prabawa dateng tatacara ingkang gegayutan kaliyan padamelan ingkang dipunlakoni.

Bebrayan ageng ing Tanah Jawi saking jaman rumiyin ngantos samangke sampun gadhah tatacara ing pamaréntahan. Tatacara punika gambaraken rerangkèn mandap minggahipun kaanan pemaréntahan lan bebrayan ing tanah Jawi. Satunggaling nagari manawi sampun gadah pamaréntahan ingkang jangkep lan kiyat punika ateges nagari ingkang sampun maju lan gadah tatacara panguripan ingkang mapan. Para panguwaos adatipun saged maringi panguripan ingkang saé dateng rakyatipun. Sedaya pérangan saged damel rakyatipun seneng. Salah satunggaling pérangan ingkang mumpuni inggih punika babagan kasusastran.

                                               

Wayang Diponegaran

Wayang diponegaran mono digawe saka kulit lembu, memper karo wayang kulit purwa, anging paragane njupuk sejarah Diponegara: dadi paragane ana Pangeran Diponegara, Kapten Tack, Sentot Alibasyah, lsp.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →