Back

ⓘ Muhammad Ridwan saiki dadi guru salah sawijining pelajaran agama ing Madrasah Ibtidaiyah An-Nazwa. Ora namung dadi guru, dhèwèké uga wis ngadegaké sekolah kuwi. ..
Muhammad Ridwan
                                     

ⓘ Muhammad Ridwan

Muhammad Ridwan saiki dadi guru salah sawijining pelajaran agama ing Madrasah Ibtidaiyah An-Nazwa. Ora namung dadi guru, dhèwèké uga wis ngadegaké sekolah kuwi. Ridwan ngrintis Madrasah Ibtidaiyah An-Nazwa nalika tahun 2009.

                                     

1. Jaman Biyen

Ridwan anduwèni niyat becik rupa ngadegaké sekolah kanggo warga Désa Cikadongdong. Dhèwèké kang gigih merjuangke supaya Madrasah Ibtidaiyah An-Nazwa bisa kalaksana lan migunani ing désa kuwi. Nanging kahanané Ridwan kang ora duwé dana kang dadi panyebabé jaman enom Muhamad Ridwan dadi akèh crita abot lan ora nyenengaké. Nalika biyèn Ridwan lila dadi tukang ojèk nganti dadi buruh migran. Dhuwit kang wis dikumpulaké banjur digawé mbayar nganti rénovasi sithik-sithik gedung awal Madrasah Ibtidaiyah An-Nazwa kang isih awujud gubuk cilik-cilikan. Nanging pakaryan Ridwan kang saben dinané kudu srawung karo préman malah ndadekaké stigma ala para warga marang dhèwèké. Ananging Ridwan ora gatèkaké apa sing diujarake pawongan akèh, amarga kanggo dhèwèké kang paling penting niat lan lakune ora padha karo apa kang diujarake para warga.

                                     

2. Titik Walik

Nalika taun 2003,Ridwan nékat dadi tukang ngeteraké TKI ilegal saka Tanjung Pinang banjur nyebrang nganggo kapal mesin cilik mara ing Malaysia, yaiku khusus ana ing Johor. Ananging uga ing taun kuwi dhèwèké lan penumpangé TKI ilegal nemoni kacilakan. Kapal kang disetir Ridwan kanthi penumpangé kuwi karem. Dhèwèké slamet amarga nunggangi drém cilik kosong. Atiné mbrebes mili nalika nyaksekaké prastawa kang ngaremaké bocah-bocah cilik kang kuduné tetep urip lan nerusaké kauripané ana ing sekolah-sekolah uga kudu ngguyu karo kancané, nanging kudu sirna pangarepané amarga mèlu wong tua lan ninggalaké babagan kuwi. Mula saka prastawa kuwi dhèwèké banjur anduwèni niat kuat kanggo ngadegaké sekolah supaya nasib bocah-bocah cilik ing desane kautamané ora sangsara kaya bocah-bocah lan kulawarga kang wis karem karo kapale Muhamad Ridwan. Mila awaké mulai ngadegaké sekolah kang tujuané luwih akèh nyinaoni babagan agama. Rencana dhèwèké nemoni kabegjan amarga antuk dukungan saka warga Desa Cikadongdong dhéwé.