Back

ⓘ Djawoto, Pulitikus. Djawoto. Djawoto yaiku wong kang ora seneng urip sarwa gumedhé. Sajané umpama dhèwèké kepingin urip kang sarwa gumedhé isa baé, ananging dhè ..
                                     

ⓘ Djawoto (Pulitikus)

Djawoto. Djawoto yaiku wong kang ora seneng urip sarwa gumedhé. Sajané umpama dhèwèké kepingin urip kang sarwa gumedhé isa baé, ananging dhèwèké ora gelem. Dhèwèké uga ora seneng karo PKI amarga sejatiné PKI ora ngakoni yen ana Gusti. Djawoto uga tau mèlu demo nampik PKI kang mapan ana ing Semarang. Tilas mahasiswa Fakultas Hukum UNDIP uga seneng karo tokoh Ir. Soekarno, Soeharto, Moh. Hatta iki uga duwèni kapinginan dadi pilot nalika cilikan.

                                     

1. Pakaryané

1973-1975 Pangarsa BKKBN Dati II Kabupatèn Purbalingga.

1975-1976 Pangarsa BKKBN Dati II Kaupaten Batang.

1986 Pangarsa Sèksi Kepailitan wonten ing BHP Semarang