Back

ⓘ Darmodipuro,KRHT, yaiku Kepala Museum Radyapustaka Surakarta taun 1962, sing manggon ing Jl.Slamet Riyadi. piyambakké melu ngéwangi mbangun Museum Keraton Surak ..
                                     

ⓘ Darmodipuro

Darmodipuro,KRHT, yaiku Kepala Museum Radyapustaka Surakarta taun 1962, sing manggon ing Jl.Slamet Riyadi. piyambakké melu ngéwangi mbangun Museum Keraton Surakartaini, lan tumeka saiki piyambakké isih gelem ngrawat lan njaga museum iku, saka pengabdianne iku piyambakké bola-bali oleh gelar saka Keraton, kaya ta Mantri, Panewu, Bupati Anom, Sepuh lan Riya Nginggil. piyambakké nduwéni kagiatan yaiku ngisi siaran Radio ing Konservatori Surakarta, Radio Gajah Mungkur Wonogiri, RRI Surakarta lan dadi kolumnis surat kabar rutin ing Solopos, Kompas lan uga Inti Sari, piyambakké asring disuwuni menehi ceramah ing lembaga-lembaga kabudayaan lan sapiturute. piyambakké uga dikenal dadi pawongan sing Ahli Nasib lan Perwatakan Jawa.

                                     

1. Kauripan

Darmodipura,KRHT, utawa sing biasa dikenal Suhadi iki lair ing Surakarta tanggal 24 Juli 1938, agamane Islam. Lulusan SR tahun 1951, SMP 1955, lan SMA 1959 sing dibarké ana ing Solo. Piyambakké tau kuliah nanging ora tamat. Piyambaké tau melu kursus wasit balbalan lan kasil ndueni ijazah C III, C 11, C I. piyambake tau urip susah nalika iseh cilik lan uwes ditinggal séda bapakkané. sekolah saka SD nganti SMA. ing masa enome piyambaké tau dadi pemain balbalan kajaba dadi kiper, piyambakké bisa main dadi apa wae nalika pas balbalan, saka kasenengane olehe main balbalan piyambakké képéngén dadi wasit. Akhiré ing tahun 1963 piyambaké melu kursus lan nduweni 3 sertipikat. ing waktu pangabdiane uwes akeh barang sing wes akrab karo barang-barang kuno sing dadi koleksi ing Museum Radya Pustaka. ora gumun yen piyambakké menèhi pangerten marang produk-produk budaya jawa adiluhung liyane. lan piyambakké awet nyinauni babagan literatur jawa utawa naska-naskah kuno sing ana ing kapustakan iku.piyembakké uga dikenal dadi ahli perhitungan jawa keahliane iku kaya ta bisa ngerti nasib apik utawa elek saka pawongan utawa saka watake nganggo weton, panentu dina apik utawa elek dinggo adicara omahan utawa perkawinan,