Back

ⓘ Avianto,Ir yaiku Direktur CV. Avitex & Ketua KOSGORO saking Sukoharjo. Tekun ora wedi kangelan Kanthi modal nekad lan donga saka wong tuwané dhéwéké bisa ngwiwi ..
                                     

ⓘ Avianto

Avianto,Ir yaiku Direktur CV. Avitex & Ketua KOSGORO saking Sukoharjo.

Tekun ora wedi kangelan

Kanthi modal nekad lan donga saka wong tuwané dhéwéké bisa ngwiwiti urip mandiri ing umur kang isih enom banget. Ora reti saka sapa dhéwéké pas wektu iku uwes yakin layen mbesok, nalika uwes entthuk kapercayaan saking gusti sebabéhané bakal mlaku kaya kang uwes dikarepké." Modal kapercayan saking gusti yaiku modal kang gedhe”,atur pengusaha Tektil, Properti & D eveloper uga ketua KOSGORO Sukoharjo iki.

Mitururut dhéwéké,ing Islam ana katentuan kang matuur layen awake dhéwé gelem nglakoni akèh dikir,awakedhéwé bakal dibukaké dalan. naning kuwajibané sholat limaang wèktu ora oleh ditinggalkaké.awakédhéwé kudu yakin layèn gusti Allah ora bakal cidra janjiné,menawa awakédhéwé taqwa dateng gusti. mula ora gumun yen dhéwéké nduwéni resèp dhéwé ng dalem nglakoni pagawean usahané saben dino. "Resèp kerjaku ya iku 60% donga lan 40% ngentiyung kerja keras lan kerja cerdas", aku Ketua Bidang Perdagangan FEDEP surakarta iki

Dhwéké kang nduwèni sasmita urip mempeng,ora wedi kangélan iki ngaturaké ing sampingé resèp 60% donga lan 40% ngentiyung,sasmita urip ikiuga didèkaké panggugah ing dalem nyikapi ngentiyunge nyambut gawé.mempeng, yaiku ing dalem nglakoni pakaryan saben dina kudu dilakoni kanthi ajeg lan tulus iklas. wondene ora wedi kangelan yaiku ingdalem ngadepi kasusahan lan alanganora gampang enthek pangarep-arepe lan ora gampang ngangep angel lan abot sadurumhé dijajal.malah uga ing pingiré kasusahan iku dhéwéké yakin mesti ana kagancaran lan saka kasusahan iku dhéwéké bakal ngerasa nambah pengalaman.

                                     

1. Pawiyatan

Avianto ngrampungaké SD Sekolah Dasar 1974, SMP Sekolah Menengah Pertama1977 lan SMA Sekolah Menengah Atas 1980. wondéné kuliah ing UTP Universitas Tunas Pembangunan Surakarta 1986.