Back

ⓘ R. Intojo. Pawiyatan bakunipun wonten Majakerta ya iku HIS Holland Inlandsche School. Lajeng nglampahaken wonten HIK Holland Inlandsche Kweek School wonten kuth ..
                                     

ⓘ R. Intojo

Pawiyatan bakunipun wonten Majakerta ya iku HIS Holland Inlandsche School. Lajeng nglampahaken wonten HIK Holland Inlandsche Kweek School wonten kutha Blitar. Ananging tahun 1930, amargi kaanan kasarasan ngkang mboten saé, panjenenganipun pindhah wonten HIK Gunungsari, Lembang, Bandung. Wonten mriki padamelan juru gurit R. Intojo dipunwiwiti kanthi mbabar kalawarta Pujangga Baru Juli 1993. Amargi menika, wonten khazanah sastra Indonésia, dipunsebat tokoh Pujangga Enggal. Menawi nyerat gurit, R. Intojo ngginakaken asma sanès inggih menika Rhamedin, Heldas, Hirahamra, Ibnoe Sjihab, Imam Sopardi, kaliyan Indera Bangsawan. Ngantos sak menika ugi mboten saget dipunpitados asma aslinipun amargi wonten ing kathah sumber bènten-bènten. Wonten satunggaling sumber, R. Intojo menika nama aslinipun Rhamedin, ananging wonten sumber sanès dipunsebataken menawi R. Intojo menika nama asli. Sawetara nama-nama samaran menika dipunginakaken menawi nyerat gurit abasa Indonésia, ananging asma Intojo kedhah diginakaken wonten ing gurit-gurit Basa Jawi.

                                     

1. Karya-karya

R. Intojo nyerat gurit wiwit taun 1933 ngantos 1941, amargi taun 1942-1944 luwih-luwih lajeng Indonésia mardika taun 1945 sampun mboten wonten gurit-guritipun ingkang saged dipanggihi. Sanadyan menika, R. Intojo mboten mandheg lumampah wonten ing donya sastra amargi tasih nyerat esai wonten ing warni-warni kalawarta. Salah setunggaling ésai ingkang misuwur inggih menika "Amir Hamzah lan Chairil Anwar". Ésai menika dipunbabar wonten kalawarta Indonesia, No. 10 Taun II, Juni 1951. Ésai menika ringkesan saking gurit sajak Amir Hamzah kaliayn Chairil Anwar. Ésai ingkang liyan inggih menika "Pantun" dipunbabar wonten kalawarta Indonesia, No. 4 lan 7, taun III, 1952. Ésai R. Intojo ingkang dipunbabar wonten kalawarta Nasional Desember 1952 ngaturaken babagan wujud ugi corak gurit-guritipun Muhamad Yamin wonteng Jong Sumatra kaliyan trèn gurit énggal Indonésia.

Sedaya gurit-gurit R. Intojo ingkang dipunserat ngagem basa Jawi ugi basa Indonésia saged dipunringkes inggih menika gurit abasa Indonésia wonten 17 "Cendra durja" ; "Zaman yang Mulia ; "Ibu.".

                                     

2. Kagiyatan

R. Intojo ugi kalebet wonten kathah kagiyatan dhiskusi babagan masalah sosial-budaya umumipun. Wanci tanggal 26-27 April 1952, R. Intojo ndhèrèk kagiyatan simposium ingkang kalenggahan ing Jakarta déning para seniman Gelanggang ingkang makarya kalih Lekra, Liga Komponis, PEN-Club Indonesia