ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 80                                               

Nur Mohd Azriyn Ayub

Nur Mohd Azriyn Ayub yaiku salah sawijining pamain badminton aguna kang asalé saka Malésia. Dhèwèké lair ing surya ping 19 wulan Juli taun 1993 utawa saiki wis ngancik umur 26 taun duwé peparab werna telu yaiku Mohd Azriyn Ayub, Nur Azriyn Ayub, ...

                                               

Luis Garcia

Luis Javier Garcia Sanz utawa asring tinepung Luis Garcia yaiku salah sawijining pamain bal-balan aguna saka Spanyol kang naté main kanggo klub kawentar saka Inggris, Liverpool FC. Dhèwèké lair ing Badalona surya ping 24 Juni 1978 kang mapan ing ...

                                               

Rebecca Soni

Rebecca Soni yaiku salah sawijining tilas atlét nglangi kang asalé saka Amérika Sarékat. Rebecca duwè dedeg piadeg 5.8 feet lan 140 pon lan saikiné manggo ing Plainsboro, New Jersey, Amérika Sarékat. Dhèwèké mèlu ing nomer renang gaya dhadha lan ...

                                               

Naby Keita

Naby Keita utawa Naby Layé Keita yaiku salah sawijining pamain bal-balan saka negara Guinea kang main kanggo klub Liverpool FC. Dhèwèké lair ing Conakry, Guinea surya ping 10 Fébruari 1995, duwé dedeg 172 cm. Keita main ing posisi glandhang tenga ...

                                               

Tyler Ulis

Tyler Ulis yaiku salah sawijining pamain baskèt aguna posisi guard kang asalé saka Amérika Sarékat. Dhèwèké lair ing kutha Kentucky, Amérika Sarékat surya ping 5 wulan Januari taun 1996, saiki Tyler manggon ing kutha Détroit, Miami. Tyler duwé de ...

                                               

Agama

Agama, uga diarani gama, iku tata utawa prinsip kapitayan kang manthep marang sang Gusti Pangéran, utawa uga diarani nganggo asma liyané kaya ta; Allah, Déwa, Sang Hyang Widi, lan sabanjuré. Agama uga ajaran-ajaran kabaktèn lan kuwajiban-kuwajiba ...

                                               

Buda

Buda, saking basa Sangsekreta बुद्ध ingkang tegesipun Ingkang Wungu, Ingkang sampun dugi ing papadhang estu. Tembung punika dipunpendhet saking tembung Sansekreta: "Budh", kanggé mangertosi). Tembung punika ugi gelar ingkang dipuncaosaken dhumate ...

                                               

Donga

Donga utawa Sembayang iku siji wangun kagiyatan kaagaman sing ngarepaké anané gayutan karo Allah, déwa, roh utawa kekuwatan gaib sing dipuja, kanthi nglakokaké kagiyatan sing disengaja. Sembayang bisa dilakokaké kanthi bebarengan utawa dhèwèkan. ...

                                               

Hindhu

Agama Hindhu iku uga dikenal kanthi sesebutan Sanātana Dharma lan Vaidika-Dharma minangka salah sijining agama donya. Agama iki terusané agama Wéda kang dadi kapercayané bangsa Indo-Iran. Dinuga, agama iki wiwit ana antara taun 3.102 -1.300 SM. Y ...

                                               

Hyang

Tembung Hyang ngrujuk ing satunggiling Dat Abadi lan Supernatural, limrahipun dipunwastani ngawasi lan mréntah manungsa lan alam semesta utawi jagat raya. Prakawis punika saged ugi dipun-ginakaken kanggé ngrujuk ing sapérangan konsèp-konsèp ingka ...

                                               

Ibadah

Ibadah utawa Ibadat iku sawijining tembung kang dijupuk saka basa Arab. Maknané ya iku: kabèh usaha lair lan batin miturut préntah agama kang kudu dituruti pameluké. lelaku utawa pratélan bekti marang Gusti Allah utawa Tuhan kang didhasari déning ...

                                               

Katulik

Tembung Katulik sabeneré tegesé "universal" utawa "sakabèhé" utawa "umum" kang nggambaraké sipat gréja kang diadegaké déning Yésus Kristus. Sawisé Réformasi Protèstan istilah Katulik utawa Katulikisme tumuli kanthi spésifik nunjuk marang gréja Ka ...

                                               

Kitab

Asal-usule tembung Kitab yaiku saka basa Arab, kang tegesé buku. Nanging ana ing Indonésia, tembung kitab duwé arti sing ciut, yaiku mung tumuju marang buku induk kang diugemi déning para penganut agama. Ana ing kalangan agama, kitab uga diarani ...

                                               

Konsekrasi

Konsekrasi ya iku tembung kang minangka nuduhaké siji kang dikudusake utawa dikhususake kanggo siji maksud. Tembung kudus ana ing Basa Indonesia asalé saka tembung saka Basa Arab lan siji akar tembung karo tembung קדוש, ana ing Basa Ibrani, kang ...

                                               

Kristen

Kristen punika, agami ingkang dipunadegaken déning Rasul Paulus dhedhasar ajaranipun Gusti Yesus. Agama Kristen punika satunggiling kapitadosan ingkang dhedhasar dhateng ajaran, gesang, sangsara, séda lan wungu Dalem Yésus Kristus utawi Isa Almas ...

                                               

Masjid Larabanga

Masjid Larabanga ya iku masjid kang kaprenah ing désa Larabanga, Ghana. Masjid iki minangka masjid kang tuwa dhéwé ing Ghana, lan uga salah sawijining kang paling tuwa ing laladan Afrika Kulon, mula uga karan minangka "Mekah ing Afrika Kulon". Ma ...

                                               

Matangi

Matangi ya iku dèwi Hindhu kaping sanga saka sepuluh dèwi Mahawidya. Dèwi Matangi iku minangka wujud ganas saka Parwati, Biyung Babon ing agama Hindhu. Dhèwèké dianggep minangka wujud Tantra saka Saraswati kang mengku prakara mantra, musik, kawru ...

                                               

Omah ngibadah

Omah ngibadah utawa papan ngibadah iku panggonan suci kanggo nindakaké ritual ngibadah agama. Panggonan sing dianggep suci iki wis ana wiwit jaman prasajarah. Istilah kabuyutan utawa mandala ing tlatah Sundha iku wis ana wiwit jaman kraton Taruma ...

                                               

Pratélaning dina gedhé

Masing-masing agama lan uga kepercayaan umum nduwé dina-dina tinentu kang dianggep istimewa lan umum ingaran dina riyaya utawa lebaran. Peringatan kanggo dina-dina istimewa iku biyasa dibarengi karaméan-karaméan uga ritual-ritual ngibadah kang ra ...

                                               

Protèstan

Protèstan iku madahab ing agama Kristen. Madahab utawa denominasi iki muncul amargi protès Martin Luther taun 1517 liwat 95 dalil Martin Luther. Tembung Protèstan iku sejatine asalé saking pro-testanum kang tegesé "bali ing Injil testanum. Obahan ...

                                               

Ritus Wétan

Gréja-Gréja Katulik Ritus Wétan iku Gréja-Gréja partikular otonom sing ana sajeroning persekuthuan penuh karo Biskop Roma, Sri Paus. Gréja-Gréja iki nglestarèkaké tradhisi-tradhisi liturgi, téologi, lan dhévosi saka manéka Gréja-Gréja Kristiani W ...

                                               

Riyaya Pentahbisan

Dina Pentahbisan, uga dikenal minangka Festival Kenisah, dirayakake ing kutha Yerusalem nalika tanggal 25 dina Kislew suwene 8 dina. Perayaan iki dimaksudaké kanggo mèngeti sucining Padaleman tanggal 25 Kislew 165 SM dening klompok Maccabees sawi ...

                                               

Sikhisme

Sikhisme punika salah satunggil agami paling ageng ing donya. Agami punika ngrembaka mliginipun nalika abad kaping-16 lan 17 ing India. Tembung Sikhisme asalipun saking tembung Sikh, ingkang tegesipun "murid" utawi "pelajar". Kapitadosan-kapitado ...

                                               

Talmud

Talmud ya iku cathetan kang isiné ngeneni rembugan para rabi kang ana gandhèngané karo hukum Yahudi, etika, pakulinan lan sajarah. Talmud dibagi dadi rong komponèn: Mishnah, kang awujud kumpulan Hukum Lisan Yudaisme pisanan kang ditulis ; lan Gem ...

                                               

Artéfak

Artéfak inggih punika wujuding budaya ingkang awujud fisik. Langkung jangkep, artéfak utawi artifact ing cara Inggris punika wujud bendha arkéologi utawi panilaran bendha-bendha ngandhut sujarah, inggih punika sadaya bendha ingkang dipundamel uta ...

                                               

Candhi

Candhi iku yasan kang lumrahé digawé nalika jaman kuna saka kabudayan Hindhu-Buda. sing diarani candhi durung mesthi jaman mbiyené dadi panggonan kanggo ngibadah. Ana uga candhi kang mbiyèné kanggo patirtan utawa kraton. Candhi yaiku yasan tilas ...

                                               

Candhi Jiwa

Candhi Jiwa iku candhi sing dumunung ing Situs Candhi Batujaya, ya iku situs candhi saka abad wiwitan Masehi, sing tinemu ing kacamatan Batujaya lan sapérangan ing kacamatan Pakisjaya, kabupatèn Karawang, provinsi Jawa Kulon. Struktur pérangan dh ...

                                               

Candhi Mantingan

Candhi Mantingan saged ugi kasebat Situs Mantingan. Dipunsebat situs amargi ukuranipun candhi punika ingkang alit boten kados ukuran candhi-candhi kados padatanipun. Candhi Mantingan dumunung ing Désa Mantingan, Kacamatan Salam, Kabupatèn Magelan ...

                                               

Cromlech

Cromlech ya iku struktur megalitikum kang kadhapur saka seklompok menhir kang mbentuk bunderan utawa semi bunderan. Istilah cromlech disilih saka basa Keltik crom kang ateges bunderan lan lech kang ateges panggonan. Panggonan kang tinemu cromlech ...

                                               

Musiyum ing Indonésia

Museum Wayang Museum Bahari Gedung Joang 45 Museum Tekstil Taman Prasasti Museum Adam Malik Museum Sajarah Jakarta Museum Fatahillah Museum Sajarah Jakarta Museum Seni Rupa dan Keramik Museum Satria Mandala Museum Pelita Harapan Museum Perangko M ...

                                               

Prasasti

Prasasti punika sadaya wujud seratan ingkang boten sinerat ing dlancang, nanging wonten ing barang ingkang atos, kados ta séla, tembaga, lan sapanunggalanipun. Anggènipun manggihi prasasti ing satunggal panggènan saged ndadosaken panggènan wau si ...

                                               

Situs Candhi Batujaya

Situs Candhi Batujaya iku situs tilas agama Buda kuna ya iku saking abad awal Masehi ing kacamatan Batujaya lan sapérangan ing kacamatan Pakisjaya, kabupatèn Karawang, provinsi Jawa Kulon. Situs iki tinemu taun 1984 déning tim arkéologi Fakultas ...

                                               

Wadyabala tèrakota Tiongkok

Wadyabala tèrakora Tiongkok iku sawijining kolèksi reca-reca tèrakota sing nggambaraké wadyabalané Qin Shi Huang, Kaisar kapisan Tiongkok. Reca-reca iki sajatiné sawijining wujud seni pasaréan sing padha-padha dipendhem nalika sang kaisar disarèk ...

                                               

Baguazhang

Cithakan:Infobox Martial Art Baguazhang ya iku kagunan béla dhiri Cina kang nganggo prinsip dhasar saka buku kuna I Ching. Baguazhang ya iku salah sawjining saka telung ngèlmu bela diri Cina kang nglatih organ jero kanthi nglatih kekuwatan jaran- ...

                                               

Beksan Tradhisional Tiongkok

Beksan Tradhisional Tiongkok utawa ing cendhake ya iku Jogéd Cina: koleksi jogédan saka negara China kang wiwitè amarga dadi ritual, nyembah lan khurmat marang Dèwi Mitologi China kaya ta Master Lu dèning Lu Buwei. Tujuwan agama iku banjur ngalam ...

                                               

Imlèk

Imlèk utawa Tanggalan Tionghoa yaiku tanggalan lunisolar kang diwangun kanthi cara nggabungaké tanggalan rembulan lan tanggalan srengéngé. Tanggalan Tionghoa saiki isih diaggo kanggo mèngeti dina riyaya tradhisional Tionghoa lan milih dina kang b ...

                                               

Marga Tionghoa

Marga Tionghoa ya iku marga sing digunakaké wong Tionghoa. Marga racaké wujud sak karakter Han sing dienggo ing ngarep jeneng wong. Ana uga marga sing kedadean saka 2 utawa 3 malah nganti 9 karakter marga, kaya ngene iki dijenengi marga ganda. Ma ...

                                               

Pananggalan Tionghoa

Imlèk utawa Kalèndher Tionghoa ya iku kalèndher lunisolar kang diwangun kanthi nggabungaké kalèndher rembulan lan kalèndher srengéngé. Kalèndher Tionghoa saiki isih dipigunakaké kanggo mèngeti manéka dina karaméan tradhisional Tionghoa lan milih ...

                                               

Pénjing

Pénjing utawa penzai ya iku seni Cina kuna ing nandur wit utawa tuwuhan kang digawé supaya tetep duwé ukuran kerdil kanthi cara dikethok, ancasé kanggo ngasilaké bentuk-bentuk kang nduwéni kriteria éstetika utawa kaéndahan. Kanthi cara iki bisa d ...

                                               

Sampek Engtay

Sampek Engtay ya iku legèndha saka Tiongkok bab tragèdhi saka roman antarané katresnané wong saklorong, Sampek lan Engtay. Ing basa Mandarin: Liang Shanbo lan Zhu Yingtai. Legèndha iki asring dianggep minangka Romeo lan Juliet vèrsi Tiongkok.

                                               

Taun Anyar Imlèk

Taun Anyar Imlèk iku dina riyadi wigati kanggoné wong Tionghoa. Prayaan taun baru imlek diwiwiti ing dina sepisanan sasi sepisanan ing pananggalan Tionghoa lan diakhiri karo Cap Go Meh 十五冥 元宵节 ing tanggal kaping limalas nalika bulan purnama ...

                                               

Fugazza

Fugazza con queso, utawa mung Fugazza, minangka jinis pizza Argentina sing asale ing Buenos Aires sing kalebu kerak pizza kenthel sing ditutupi bawang, keju, lan kadang zaitun. Asale saka kombinasi pizza Neapolitan karo roti fokus Italia. Fugazza ...

                                               

Dolanan

Dolanan bisa diartike aktivitas rékréasi kanggo seneng-seneng, ngisi wektu utawa ulah raga. Ana warna-warna dolanan kang bisa dipérang dolanan tradhisional kanggo bocah cilik, dolanan tradhisional kanggo wong diwasa lan dolanan kang migunakaké pi ...

                                               

Ancak-ancak alis

Ancak-ancak Alis ya iku salah siji jeneng dolanan. Manawi didelok saka jenenge, dolanan iki ora ana hubungane karo jenenge. Ancak punika nama salah siji perlengkapan sesaji kang digawé saka anyaman pring, banjur diwènèhi pinggiran pelepah gedhang ...

                                               

Bak sékong

Bak sékong inggih punika dolanan tradhisional ingkang taksih wonten ing jaman globalisasi. Bak sékong punika dolanan saking Yogyakarta. Bak sekong punika ugi saged dipunsebat sepak sekong. Dolanan punika nganggé bal plastik. Setunggal laré nyèpen ...

                                               

Benthik

Benthik utawa gatrik, yaiku salah sijining dolanan tradhisional kang ana ing masarakat ing sawèneh laladan. Nanging, benthik ing saben laladan siji lan liyané iku béda. Ana sawèneh jenis dolanan benthik. Anggoné dolanan benthik, butuh latar kang ...

                                               

Bèkelan

Bèkelan iku sawijining dolanan bocah. Dolanan sajatiné kanggo ngisi wektu ngaso sekolah. Bèkelan iku dhéwé nduwé piranti ya iku: Bal karèt seukuran bola pingpong Timbel sing wujudé gèpèng kaya kacang kulit, ana titik-titiké. Dolanan iki ana atura ...

                                               

Bèntèngan

Bèntèngan ya iku jinisé dolanan cah cilik sing lumrah ing Jawa. Dolanan iki ditindakakè antaranè rong kelompok bocah kang jumlahè pada. Antarané kelompok siji lan sijiné ana jarak. Saben kelompok bocah njaga bèntèngè dhéwé kang wujud tongkat utaw ...

                                               

Danbo

Danbo ya iku kangkatan saka Danboard, ya iku bonéka kang digawé saka kertas karton board. bonéka iki digawé déning Azuma Kiyohiko kang uga nggawé kartun manga Yotuba. Wujud bonékah iki unik, ya iku kaya manungsa cilik kang ukurané 7 cm lan 13 cm. ...

                                               

Dham-dhaman

Dham-dhaman inggih punika salah satunggaling dolanan tradhisional kanggé laré alit utawi ném. Dham-dhaman mèmper kaliyan dolanan catur, bédanipun papan ingkang dipun-ginakaken. Dolanan catur sampun wonten papanipun, warna papanipun kothak-kothak ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →