ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 75                                               

Grobogan (gamelan)

Grobogan iku wadhah kanggo ngesokaké wilah-wilah gamelan. Umum digawé saka kayu sing dirangkai dadi wujud balok ning kosong ing tengah-tengahe. Saliyané saka kayu uga ana perangkat tambahane saka bahan liya antarané tali lan pring. Tali iku kangg ...

                                               

Kecèr

Kecèr iku salah siji piranti gamelan Jawa kang digawé saka tosan. Akèh piranti musik kang nduwé kemiripan karo kecèr uga ing piranti musik modern. Ing musik modern piranti iki biyasa diarani cymbals. Ing kesenian Tionghoa, piranti iki dadi pirant ...

                                               

Kendhang gendhing

Kendhang gendhing utawa kendhang ageng iku kendhang sing gedhé dhéwé ukurane ning tetep luwih cilik katandhing bedhug. Kendhang gendhing iki nduwé nada swara sing cendhak dhéwé katandhing jinis kendhang liyané. Ing kendhang satunggal, kendhang ag ...

                                               

Kenong

Kenong iku salah siji perangkat gamelan Jawa kang ditabuh. Bedha karo gong kang digantung, kenong iku disoake ing enggon kang fungsine kaya ayunan, dadi cara ngesoake mirib karo bonang, kempyang lan kethuk. Ing kelompok perangkat gamelan kang car ...

                                               

Keplok, gamelan

Keplok iku variasi swara tambahan ing pagelaran gamelan. Swara keplok iki racaké ditoake bareng karo swara senggakan, sing nggawe uga panggerong yèn lagi ora nembang.

                                               

Kepyak

Kepyak iku piranti gamelan Jawa kang dienggo dhalang ing pagelaran wayang. Piranti iki digawé saka tosan, wilahe racaké ana 3, rata-rata dawane kira-kira 15 Cm lan lebar 10 Cm. Kepyak iku digantung ing sisih njaba kothak lan ditabuh déning dhalan ...

                                               

Saron

Saron iku salah siji perangkat gamelan Jawa sing ditabuh. Saron iku disoake langsung ing wilah kayu ing loro sisih ngisore. Saron dhapuré kaya lèmpèngan emas kang disusun ing kayu. Saben lèmpèngan duwé titilaras kang béda. Ana 3 jinis saron yaiku ...

                                               

Saron barung

Iki jinis saron tengah-tengah yaiku antara peking lan demung. Ana 2 jinis saron panerus yaiku pelog barung lan slendro barung. 2 jinis piranti panerus iki nduwé laras béda-béda.

                                               

Saron panembung

Saron panembung utawa kang sering sinebut ricikan demung ya iku salah siji ricikan utawa waditra Gamelan Jawa. Saron panembung saiki lumrah dienggo minangka panjangkep baku gamelan. Ricikan iki kalebu ing golongan waditra wilah. Pigunané saron pa ...

                                               

Saron panerus

Saron panerus iku salahsiji perangkat gamelan Jawa sing ditabuh. Saron panerus iku disoake langsung ing wilah kayu ing loro sisi ngisore. Ing laras slendro, saron panerus diarani Peking.

                                               

Siter panembung

Siter panembung ya iku sala siji ricikan Gamelan Jawa kang wis kurang lazim dienggo minangka panjangkep baku gamelan. Aran liyan siter iki ya iku siter ageng. Siter jinis iki kulina minangka gamelan gedhé utawa ageng. Ricikan iki kalebu ricikan k ...

                                               

Slenthem

Slenthem iku piranti gamelan Jawa kang ditabuh. Slenthem iku disokaké ing panggon kang fungsiné kaya ayunan lan ing ngisoré ana tabung utawa silinder kanggo ngetokaké gema swarané. Miturut konstruksiné, slenthem iku kalebu kulawarga gendér; utawa ...

                                               

Slentho

Slentho iku salah siji perangkat gamelan Jawa sing ditabuh. Piranti gamelan iki meh padha karo saron. Laras slentho ing ngisore demung dadi yèn dikelompoake ing kulawarga saron, slentho iki nduwé laras paling cendhek, kira-kira se oktaf ngisore s ...

                                               

Ladrang

Ladrang iku jinising gendhing Jawa sing nganggo kasusun saka 32 keteg. Ladrang iku mèmper karo ketawang kajaba papat ora loro nongan minangka siji gongan. Uga mèmper karo lancaran, kajaba luwih rendhet separoné, lan kempyang dimainaké ing antaran ...

                                               

Grebeg Besar

Grebeg Besar ya iku salah sawijining acara ing kutha Demak. Acara iki dianakaké saben wulan Dzulhijjah, kanggo nyambut bada Besar. Perayaan mau diadakake kanggo nguri-uri budaya leluhur lan kanggo ngramekaké sasi besar, mula dijenengaké grebeg be ...

                                               

Garebeg mulud

Garebeg Mulud dipunadani kanggé mengeti dinten miyosipun Muhammad ing surya kaping 12 Rabiul Awal. Wulan Rabiul Awal ingkang dados wulan miyosipun Muhammad ugi winastan sasi Mulud utawi sasi Mulud ing kalènder tiyang Jawi. Perkawis punika ingkang ...

                                               

Garebeg Mulud Dal

Garebeg Mulud Dal sajatosipun rerangken adicaranipun sami kaliyan Garebeg Mulud. Nanging, ingkang bèntenaken inggih garebeg mulud punika dipunadani ing taun Dal wonten ing tarikh Jawa-Islam. Kajawi punika ingkang bèntenaken wonten ing Garebeg Mul ...

                                               

Grebeg Sawal

Garebeg Sawal ugi dipunsebat grebeg pasa utawi grebeg bakda. Dipunwastani grebeg sawal amargi upacara grebeg punika dipunadani ing wulan sawal. Ancas dipunwontenaken grebeg sawal punika inggih ingkang sapisan kanggé ngurmati wulan suci Ramelan. B ...

                                               

Kendhuri

Kendhuri iku sajatiné upacara slametan utawa syukuran. Yèn ana wong Jawa kang nduwé khajatan, racaké ana kendhuri amarga kang diarep-arep wis kaleksanan lancar lan aman, utawa ndedonga amrih olèh kaslametan nalika arèp ngayahi sawijining lelaku k ...

                                               

Barzanji

Barzanji utawa Perjanjen iku sejatine salawatan sing diiringi seni musik kanthi nafas Islam sing nganggo saperangkat piranti tabuh sing ingaran terbang utawa trebang. Ing kéné, lagu-lagune dijupuk saka kitab Barzanji. Ing tanah Jawa, Barzanji iki ...

                                               

Sintren

Sintren inggih punika salah satunggaling kesenian tradhisional Jawi. Sintren punika tembungipun saking tembung" Si” lan" tren”. Si inggih punika tegesipun" dhèwèkè” utawi" Si”, kaliyan tren ingkang tegesipun" Tri” utawi saking tembung" putri”. Da ...

                                               

Calon Arang

Ana randha kang duwé ngèlmu ireng santèt’ kerep ngrusak kasil panènané para tani, lan marakaké prahala dhadèkaké tekane lelara, jenenge randha iku Calon Arang. Calon Arang nduwé anak wadhon kang sesilih Ratna Manggali. Bocah wadhon iku ayu, nangi ...

                                               

Nyai Rara Kidul

Nyai Rara Kidul utawi kadhangkala dipocapaké Nyai Lara Kidul punika misuwur dados Ratu ing Segara Kidul lan dados salah sawijining legéndha ing warga masarakat Pulo Jawa lan Bali. Para warga masarakat pitados bilih wonten ingkang nguwaosi Segante ...

                                               

Nyi Blorong

Nyi Blorong minangka tokoh legenda Indonésia sing awujud wong wadon ayu, awaké manungsa saka bangkekan munggah lan awujud ula saka bangkekan mudhun. Dhèwèké minangka patih paling kuat sing diduwéni déning Kanjeng Ratu Kidul lan asring dianggep pa ...

                                               

Radèn Sadana

Radèn Sadana iku satriya bagus rupané putra nata nagara Mendhangkamulan Prabu Sri Mahapinggung. Nadya putra ratu, nanging pilih urip prihatin, kerep kumpul karo kawula cilik ing karang padésan. Sang Prabu patutan loro saka prameswariné, Dewi Gemi ...

                                               

Ratu Seganten Kidul

Ratu Seganten Kidul inggih menika asma ingkang limrahipun tumuju wonten ing kalih tokoh, inggih menika Kanjeng Ratu Kidul kaliyan Nyi Rara Kidul. Tokoh menika misuwur sanget wonten ing masarakat Jawi kaliyan Bali. Kapitadosan wontenipun panguwaos ...

                                               

Sundel bolong

Sundel bolong ana ing mitos memedi Indonesia. Memedi iki digambarake kanthi wong wédok sing duwé rambut dawa lan gawa klambi dawa warnané putih. Sundel bolong uga duwé bolongan ing geger sing ketutupan rambut dawa. Ing mitos, sundel bolong mati a ...

                                               

Wéwé gombèl

Wéwé gombèl iku memedi utawa dhemit ing kabudayan Jawa kang seneng nyolong bocah, nanging ora mbebayani. Bocah kang dicolong padatané bocah kang ditinggal lan dilirwakaké wong tuwané. Wéwé gombèl bakal medèni wong tuwaning bocah supaya éling lan ...

                                               

Indy Barends

Indy Barends kang jeneng asliné Mendya Barends Sarmanella lair ing Bogor, 15 Januari 1972. Indy kawentar minangka pambyawara lan penyiar radio ing Jakarta. Dhèwèké uga tau dadi juri ing Indonesian Idol 2006.

                                               

Jessica Iskandar

Jessica Iskandar ya iku salah sijiné aktris kang asalé saka Indonésia. Jessica Iskandar padatan diundang kanthi jeneng Chika.

                                               

Blangkon

Blangkon iku sajinis panutup sirah kanggo wong priya sing kagawé saka bahan kain bathik utawa lurik. Blangkon sajatiné wujud modhèren lan praktis saka iket. Ing busana tradhisional adat Jawa lan adat Sundha blangkon dianggo minangka pasangan karo ...

                                               

Iket

Iket digawé saka kain bathik kang rada amba banjur digubedaké miturut cara-cara lilitan kang mligi ana ing sirah. Lilitan kain iku kudu bisa nutup kabèh pérangan sirah ndhuwur kuping. Lilitané kudu kenceng dadi ora gampang ucul. Jaman saiki iket ...

                                               

Sedulur papat

Sedulur papat iku ajaran falsafah Jawa prakawis klairan manungsa. Miturut falsafah iki, saben wong Jawa iku nduwé papat sedulur ya iku: kakang kawah adhi ari-ari puser. getih lan Kabeh sedulur iku ana wektu proses mbobot. Kakang kawah iku diarani ...

                                               

Bendara

Bendara ya iku sesebutaning gelar ningrat Jawa. Gelar iki dianggo para darahing ratu sing isih luhur. Ing kraton-kraton trah Mataram Islam kayadèné Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kasunanan Surakarta, Kadipatèn Mangkunagaran, lan Kadhipatèn ...

                                               

Radèn

Radèn ya iku gelar ningrat Jawa kanggo wong lanang katurunan darah dalem saka kraton. Gelar iki kanggo katurunan ningrat Jawa kaping papat saka darah dalem Sultan/raja Jawa nganti saterusé. Gelar iki dianggo dèning kabèh kraton-kraton pewaris tra ...

                                               

Radèn Mas

Radèn Mas iku gelar kabangsawanan Jawa kang otomatis nèmpèl marang siji priya katurunan ningrat saka katurunan kaloro nganti kapitu saka raja/pamimpin kang paling cedhak kang naté maréntah. Gelar iki dianggo déning kabèh karajan ing Jawa pewaris ...

                                               

Sesebutan bangsawan Jawa

Sesebutan utawa Gelar kebangsawanan ing Indonésia lumrahé dianugerahaké marang masarakat kraton lan wong-wong sajabaning kraton kang dianggep duwé jasa utawa kabecikan marang kraton. Raja ing krajan Mataram racaké duwé punjul sikji garwa / selir ...

                                               

Aitakatta

"Aitakatta" ya iku tembang utama saka grup kang digandrungi Jepang AKB48. Tembang iki ditepangake déning DefSTAR Records ing 25 Oktober 2006. Tembang iki dadi lagu utama AKB48 kang paling misuwur. Dhèwèké kabèh nepangale sistim "senbatsu" seleksi ...

                                               

Bengawan Solo (lagu)

Begawan Sala punika tetembangan kroncong ingkang asli Indonésia, lelagon Bengawan Sala punika dipunripta déning Gesang Martohartono,maèstro kroncong Indonésia ingkang sampun tilar donya wonten ing Surakarta, Jawi Tengah candra 20 Mèi 2010 dinten ...

                                               

Caping Gunung

Caping Gunung iku lagu utawa tembang kroncong kang dianggit déning Gesang Martohartono ing taun 1973. Tembang iki dianggit nalika Gesang néng Bali bebareng Dullah. Dullah nuduhaké sesawangan kang éndah, sabanjuré Dullah wiwit nglukis, Gesang wiwi ...

                                               

Cublak-cublak suweng

Cublak-cublak suweng iku sawijining tembang dolanan, ya iku jinis tembang kang prasaja, biyasa ditembangaké déning bocah-bocah cilik, mligi ing padésan, sinambi dolanan bebarengan karo kanca-kancané. Lumantar lagu dolanan, bocah-bocah kawanuhaké ...

                                               

Gajah gajah

Gajah-gajah iku tembang dolanan, ya iku jinis tembang kang prasaja, biasa ditembangaké déning bocah-bocah cilik, mligi ing padésan, sinambi dolanan bebarengan karo kanca-kancané. Lumantar lagu dolanan, bocah-bocah kawanuhaké bab sato kéwan, sato ...

                                               

Gambang Suling

Gambang Suling iku sawijining tembang dolanan, ya iku jinis tembang kang prasaja, biasa ditembangaké déning bocah-bocah cilik, mligi ing padésan, sinambi dolanan bebarengan karo kanca-kancané. Lumantar lagu dolanan, bocah-bocah kawanuhaké bab sat ...

                                               

Iwak Pèyèk

Iwak Peyek ya iku tembang kang ditembangaké déning Trio Macan kang sempet kondhang ing awal taun 2012. Tembang iki digawé déning H. Imron kang awal bukané dienggo gawé nyemangati suporter bal-balan kesebelasan Persebaya. Banjur, ing awal taun 201 ...

                                               

Jamuran

Jamuran iku dolanan kang misuwur ing tlatah Jawa. Jamuran bisa dilakokaké bocah kang cacahé 4-12. Jamuran lumrahé dianakake ing wektu sore lan bengi nalika padhang bulan. Bocah sing mèlu dolanan umuré antarané 6 nganti 13 taun. Dolanan jamuran bi ...

                                               

Jaranan

Kagunan Jaranan iku wiwit ana kawit abad ke 10 Hijriah. Tepake ana ing taun 1041. utawa bebarengan karo Karajan Kahuripan dibagi dadi loro, ya iku pérangan etan dadi Karajan Jenggala kanthi ibukutha Kahuripan lan sisih kulon Karajan Panjalu utawa ...

                                               

Kopi Lampung

Secangkir wedang kopi, kopi Lampung, punika kopi asli, gula batu napa gula tebu, srupat sruput ing wanci dalu. Wancine udan grimis, saya wangi ya saya ngriwis, grimis kok ya ora wis-wis, banjur kelingan kowe wong manis. Refrein Merak-Bakahuni, nu ...

                                               

Kroncong

Kroncong ya iku jinising lelagon kanthi témpo alon kang migunaké flute, sélo, piyul, cak. lan cuk. Lelagon iki minangka akulturasi antarané kabudayan Portugis lan Nuswantara. Sabanjuré, kroncong dadi kabudayan Indonésia kang kawentar ing jaman wi ...

                                               

Macapat

Macapat iku tembang tradhisional ing tlatah Jawa. Saben padha macapat ndarbèni ukara salarik kang diarani gatra, lan saben gatra nduwé sawatara guru wilangan tinamtu, lan dipungkasi nganggo uni pungkasan kang diarani guru lagu. Macapat kanthi jen ...

                                               

Manuk Cucak Rawa

Kanggo jinising manuk pirsani Cucakrawa Manuk Cucak Rawa, iku sesirah sawijining lagu sing karepé humoristis. Nanging déning sabagéyané wong dianggep kasar, kampungan lan nggilani. Nglanggar tata susila. Lagu ini antarané dinyanyèkaké Didi Kempot ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →