ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 176                                               

Candhi Sukuh

Candhi Sukuh iku komplèks candhi agama Hindhu kang papané ana ing Kabupatèn Karanganyar, eks Karesidenan Surakarta, Jawa Tengah. Candhi iki bisa digrupaké candhi Hindhu amarga ing kéné tinemu obyèk pepujèn lingga lan yoni. Candhi iki dianggep kon ...

                                               

Dattatreya

Miturut kapitadosan umat agama Hindhu, Dattatreya inggih punika satunggaling déwa ingkang minangka panjalman saking Trimurti, inggih punika Brahma, Wisnu lan Siwa. Dattatreya miyos minangka putra Resi Atri lan Anasuya. Nama Dattatreya asalipun sa ...

                                               

Festival Gadhimai

Festival Gadhimai inggih punika fèstival Hindhu ingkang dipunadani saebn gangsal taun sapisan wonten ing candhi Gadhimai Bariyapur, Distik Bara, sakitar 100 miles kidul kutha krajan Kathmandu ing Nepal pérangan kidul. Perayaan punika nglibataken ...

                                               

Gangga

Gangga inggih punika kali ingkang paling suci wonten ing tlatah India. Dèwi Gangga punika salah satunggaling Dèwi wonten ing Agama Hindhu ingkang dipunpuja dados dèwi kasuburan lan pangresik sakabehing dosa kanthi tirta suci. Dèwi Gangga kagambar ...

                                               

Guru (agama dharma)

Guru iku sawijining tembung saka basa Sanskerta sing artiné wong sing mulang utawa pamimpin agama utawa kapitayan. Lumrahé, tembung iki digunakaké ing agama Hindhu, Buda dan Sikh, lan uga ing sawatara kapercayan-kapercayan anyaran. Ing agama dhar ...

                                               

Itihasa

Itihasa inggih punika salah sawijing péranganing kasusastraan Hindhu ingkang nyariosaken cariyos-cariyos èpik utawi kepahlawanan para Raja saha ksatriya Hindhu wonten ing jaman rumiyin ingkang dipunbumboni kaliyan filsafat agama, mitologi, sarta ...

                                               

Kali Puja

Kali Puja utawi Shyama Puja inggih punika fèstival kanggé muja dèwi Kali wonten ing agama Hindhu. Fèstival punika dipunrayakaken wonten ing dinten kapisanan wulan Ashwin. Fèstival punika sesarengan kaliyan dinten Lakshmi Puja saking Diwali wonten ...

                                               

Kali Saraswati

Kali Saraswatī ya iku kali kang ana ing kitab suci Hindhu, Weda. Ana ing basa Sansekerta saras kang tegesé siji tlaga utawa genangan banyu lan watī kang tegesé wanita kang duwé. Miturut kitab Rgweda, Saraswati ya iku kang gedhé dhéwé lan paling w ...

                                               

Kali Yuga

Wonten ing ajaran agama Hindhu, Kaliyuga inggih punika salah satunggal saking sekawan jaman minangka siklus Yuga. Jaman sanèsipun Kali Yuga inggih punika Dwapara yuga, Treta yuga, kaliyan Satya yuga. Miturut Surya Siddhanta, Kaliyuga dipunwiwiti ...

                                               

Kalki

Wonten ing agama Hindhu, Kalki inggih punika awatara Wisnu ingkang angka sedasa utawi ingkang pungkasan, ingkang samangké bakal tumeka wonten ing pungkasaning jaman Kali yuga. Asma Kalki asring dipunsebut minangka éwah-ewahanipun kanggé wekdal ka ...

                                               

Ksatriya

Ksatriya inggih punika golongan para bangsawan ingkang tumemen babagan pamerentahan utawi administrasi nagara. Ksatriya ugi minangka golongan para ksatriya utawi para Raja ingkang ahli babagan militèr saha pinter migunakaken senjata. Kuwajiban go ...

                                               

Kurma (Hindu)

Wonten ing agama Hindhu, Kurma inggih punika awatara déwa Wisnu ingkang angka kalih ingkang awujud bulus raksesa. Awatara punika njalma nalika jaman Satya yuga. Miturut kitab Adiparwa, bulus mau jejuluk Akupa. Déwa Wisnu, wonten ing inkarnasinipu ...

                                               

Matsya

Matsya wonten ing ajaran agama Hindhu, Matsya inggih punika awatara Wisnu ingkang awujud mina raksesa. Wonten ing basa Sangskreta, tembung matsya ateges mina. Miturut mitologi Hindhu, Matsya njalma nalika jaman Satyayuga,wonten ing jaman pamarént ...

                                               

Nara lan Narayana

- Nara lan Narayana inggih punika sepasang déwa Hindhu. Nara lan Narayana minangka sadhèrèk kembar penjelmaan awatara Déwa Wisnu ing bumi, tugasipun minangka panegak dharma utawi kabecikan. Wonten ing konsèp Nara lan Narayana, jiwa manungsa Nara ...

                                               

Narasimha

Narasinga ya iku awatara Wisnu kang kaping papat, awujud manungsa kanthi sirah singa, kukune landhep kaya pedhang, lan duwé tangan akèh kanggo nyekel gaman. Narasimha iku minangka simbol déwa kang ngrumeksa sakebehe pamuja wisnu.

                                               

Parasurama

Parasurama utawi wonten ing Indonesia kala mangsa mau Ramaparasu, inggih punika namanipun paraga Ciranjiwin wonten ing ajaran agama Hindhu. Asma Parashurama tegesipun "Rama kanthi senjata pethèl". Asma sanèsipun inggih punika Bhagarwa. Parasurama ...

                                               

Pura

Tembung "Pura" iku asalé saka basa Sansekerta yaiku:-pur puri pura puram pore, tegesé sajatiné kutha utawa kutha kang diubengi bètèng, ana menara-menarane mirib pura. Ing masarakat Hindhu Bali tembung iki dadi nduwé makna mirunggan yaiku omah ngi ...

                                               

Pura Besakih

Pura Besakih ya iku pura kang dumunung ing désa Besakih, Rendang, Karangasem, sisih kidul-kulon Gunung Agung kurang luwih 44 kilomèter saka Amlapura lan 62 kilomèter saka Denpasar. Ing komplek Pura Besakih ana 1 pura Pusat lan 18 Pura Pendamping. ...

                                               

Pura Luhur Uluwatu

Pura Luhur Uluwatu yaiku pura kang dumunung ing Désa Pecatu, Kuta, Badung (kurang luwih 31 kilomèter saka Denpasar mengidul. Pura iki madeg ing pucuk kidul-kulon Pulo Bali ing sandhuwuré anjungan watu karang kang terjal lan njorok ing laut. Pura ...

                                               

Pura Penataran Sasih

Pura Penataran Sasih ya iku sawijining pura utawa candhi Hindhu kang mapan ing Banjar Intaran, Désa Pejeng, Kacamatan Tampaksiring, Kabupatèn Gianyar, Bali. Pura iki diyasa taun 1266 M kang kapacak mawa kronogram modhéren ing gapura ngarep. Saliy ...

                                               

Purana

Purana inggih punika sapérangan saking kesusastraan Hindhu ingkang ngemot mitologi, legenda, saha cariyos-cariyos jaman kina. Tembung "Purana" ateges sajarah kina utawi cariyos kina. Wonten antawisipun 18 kitab "Purana" ingkang kawéntar, jejuluk" ...

                                               

Rgwéda

Rgwéda utawa diucapaké Regwéda iku siji kolèksi tèks-tèks himne kuna ing basa Wéda Sangskreta lan ditujokaké marang para Jawata. Tèks iki kalebu papat tèks suci agama Hindhu utama kang diarani caturwéda. Saiki, tèks iki dimuléni déning umat Hindh ...

                                               

Sapi suci

Ing agama sing paling tuo sadonya, Hindhu, sapi iku diarani suci utawa dikurmati banget. Hindhu iku ora nyembah sapi, nadyan sapi iku dimulyakaké. Alesan iki ana gandhèngané karo panganggoné sapi ing patanèn lan sipat alus. Hindhu banget ngandela ...

                                               

Saraswati

Saraswati inggih punika salah satunggal saking tigang dèwi utama wonten ing agama Hindhu, dèwi ingkang sanèsipun inggih punika Dèwi Sri Laksmi saha Dèwi Durga. Saraswati inggih punika sakti utawi garwanipun Déwa Brahma. Saraswati punika asalipun ...

                                               

Upanisad

Upanisad kalebet wonten ing Śruti inggih punika péranganing Weda, kejawi sastra-sastra Brahmana. Upanisad ngandhut ajaran filsafat, meditasi sarta konsèp ketuhanan. Upanisad inggih salah satunggaling kelompok pustaka suci weda. Nanging, boten sad ...

                                               

Wahana

Wahana punika titihan satunggiling Déwa ing mitologi Hindhu. Vah ingkang oyot tembung punika, ing basa Sangaskreta tegesipun mbekta utawi ngasta. Para Jawata mèh mesthi gadhah kéwan kanggé satunggiling wahana. Wahana punika kadhangkala saéstu kad ...

                                               

Wajra

Wajra inggih punika istilah ingkang asalipun saking basa Sansekerta ingkang ngemu teges gludhuk lan inten. Minangka benda ritual, bajra inggih punika tongkat logam kanthi sula ing tengahipun dipunklilingi kathah sula-sula sanès ingkang mlengkung ...

                                               

Wamana

Wamana ing agama Hindhu, ya iku awatara Wisnu kang angka lima, Sang Déwa njalma ana nalika jaman Treta yuga, minangka putrane Aditi lan Kasyapa, Brahmana. Wisnu njalma kanthi ancas mbrasta kanisthan lan mènèhi pitutur marang Raja Bali, ya iku Asu ...

                                               

Waraha

Waraha inggih punika awatara ingkang kaping tiga saking Déwa Wisnu ingkang awujud babi alas. Awatara punika njalma nalika jaman Satyayuga. Cariyos babagan Waraha Awatara kababaraken wonten ing kitab Warahapurana kaliyan Purana-Purana sanèsipun.

                                               

Warna (Hindu)

Wonten ing agama Hindhu, ukara Kasta dipunsebut kanthi Warna. Urat tembung "Warna" kapendhet saking basa Sanskerta "vrn" ingkang ngemu teges "milih". wonten ing ajaran agama Hindhu, status manungsa wonten ing masarakat dipunpendhet saking pedamel ...

                                               

Weda

Weda iku kitab suci agama Hindhu. Weda minangka kumpulan sastra-sastra kuna saka jaman Indhia Kuna sing cacahé akèh banget. Sajeroning ajaran Hindhu, Weda éwoning Sruti, amarga umat Hindhu percaya yèn isi Weda minangka kumpulan wahyu saka Brahman ...

                                               

Yadnya

Yadnya inggih punika ngandhut teges kurban suci ingkang dipunadani kanthi raos tulus ikhlas wonten ing ajaran Agama Hindhu. Tembung punika saking Basa Sanskerta: यज्ञ ingkang saking urat tembung Yaj, ingkang ngemu teges "memuja", ngaturaken kurba ...

                                               

Yadnya (awatara)

Yadnya utawi Yadnyeswara inggih punika salah satungaling awatara Wisnu wonten ing agama Hindhu. Piyambakipun minangka panguwasa sadaya upacara wonten ing agama Hindhu. Piyambakipun njabat minangka Indra wonten ing Manwantara kapisanan, éra Swayam ...

                                               

Yajurwéda

Yayurweda saking urat tembung yajus "pangorbanan", Weda "kawruh", inggih punika salah satunggaling pérangan saking Kitab Suci Weda. Ingkang ngandhut sastra suci ingkang mliginipun babagan ritual saha kurban suci. Yajur Weda minangka kempalan saki ...

                                               

Yoga

Yoga iku sistém filsafat Hindhu kang duwé ancas kanggo ngleremaké pikiran, tafakur, lan nguwasani awak. Yoga uga duwé teges olah awak utawa senam kanthi latihan ambekan, pikiran, lan sapanunggalané kanggo kasehatan rohani lan jasmani. Tembung yog ...

                                               

Yoni

Yoni ya iku tembung ingkang nduwé teges pérangan utawa panggonan kanggo nglairaké. Tembung iki nduwé teges sing akèh, antarané sumber, asal, susuh, omah, papan lungguh, kandhang, papan kanggo ngaso, papan tandhon banyu, lan sapanunggalané. Déné i ...

                                               

Yuga

Wonten ing ajaran agama Hindhu, Yuga utawi 1 Mahayuga inggih punika siklus éwah-ewahaning jaman ingkang kadadéan wonten ing bumi, ingkang kapérang dados sekawan jaman, inggih punika Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, sarta Kali Yuga. Miturut a ...

                                               

Śruti

Śruti inggih punika kempalan saking sastra keagamaan Hindhu. Wonten ing Śruti boten dipuntemtokaken periode-periode tartamtu, nanging punika dados sadayanipun sastra ingkang awujud wahyu wonten ing sajarah Hindhu, kawiwitan saking sastra ing wiwi ...

                                               

Islam

Islam iku agama kang paling akèh kang ngugemi ing Tanah Jawa. Olèhé Islam sumebar kondhang nalika ing mangsa Walisanga, yaiku wali agama kang cacahé sanga. Tembung "wali" tegesé wakil. Ing bab iki, tegesé wakilé Allah. Undhaké Islam laras karo su ...

                                               

Seni rupa Islam

Seni rupa Islam inggih punika seni rupa utawi seni visual ingkang dipunasilaken wiwit abad kaping 7 déning tiyang-tiyang ingkang manggén ing wewengkon ingkang dipundunungi déning dipunparéntah pamaréntahan Islam. Awit saking punika kanggé nemtoka ...

                                               

Adan

Adan yaiku seruan utawa ajakan kanggo nindakaké salat marang wong muslim sira kabèh kang ana ing donya. Lafadz adan dumadi saka 7 pérangan: Hayya alal falah X 2 "Ayo ngraih kamenangan" Asyhadu alla ilaha illallah X 2 "Aku nyeksèni yèn ora ana ses ...

                                               

Adus gedhé

Adus gedhé sajeroning basa Arab bisa diarani الغسل kang artiné mbasuh awak utawa adus. Pangertèné adus miturut istilah syara ya iku ngratakaké banyu ing sakabèhané awak saka pucuk rambut tumeka pucuk driji- driji sikil kèlawan niyat kang miturut ...

                                               

Allah

Allah utawi kadhang kala ditembungaken déning tiyang Jawi dados Gustialah utawi Gusti Allah, inggih punika iku siji tembung kang dipundhut saking basa Arab ingkang ateges Pangèran ". Tembung punika luwih kesohor minangka asma tumrap Pengèran déni ...

                                               

Aqidah

Delengen uga: Iman konsèp Ibn Qayyim al-Jawziyah, Muhammad ibn Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyah. Tariq al-hijratayn wa-bab al-saadatayn. Dar al-Hadith. p. 30. Cithakan:Aqidah Akidah ing istilah Islam ingkang suraosipun iman. Sedaya sistem kapitado ...

                                               

Asma wa sifat

Asma wa sipat iku kalebu pérangan saka babagan tauhid. Asma wa sipat ateges mung Allah kang duwé asma-asma kang bagus lan éndah, lan asma-asma mau uga nerangake sipat Allah kang sampurna. Kalebu ing asma wa sipat yaiku 99 asma lan sipaté Allah ka ...

                                               

Asmaaulhusna

Asmaaulhusna, ing agama Islam, tegesé sangang puluh sanga asmaning Allah kang becik dhéwé. Wiwit mbiyèn para ngulama wis akèh mbahas lan nafsiraké asmaaulhusna iki. Sanadyan metu akèh pamikiran kang séjé-séjé prakara cacah asma iki, ana kang ngar ...

                                               

Basa Arab Andalusia

Basa Arab Andalusia atawa kadang disebuté Arab Andalus ya iku dialék basa Arab kang pernah dituturnang ning wewengkon Andalusia sing awit abad 9 nganti 17 Maséhi. Basa iki kegolong ning dialék basa Neo-Arab kang ana campuran karo basa Iberia Roma ...

                                               

Basa Arab Sisilia

Basa Arab Sisilia ya iku dialék basa Arab kang dituturnang ning pulo Sisilia lan tanggaé Malta antawis akir abad 9 nganti 12 Maséhi. Basa iki wis cures ning Sisilia, nanging ning pulo Malta basaé dadi ngembang lan sekien karan Basa Malta. Pulo Si ...

                                               

Fiqih

Fiqih utawa fiqh miturut basa tegesé weruh lan mahamaké, miturut istilah iku èlmu kang nerangaké warna-warna ukum syara kang dijupuk saka kitab Kuran lan Sunat kanthi panelitèn kang jero yaiku kanthi ijtihad dan istimbat.

                                               

Hisab lan rukyat

Hisab ya iku étung-étungan matematis lan astronomis kanggo nemtokaké wiwitané sasi ing pananggalan Hijriyah. Rukyat ya iku prosès nalika ngematké visibilitas hilal, ya iku katoné bulan sabit kang katon pisannan sawisé ijtimak. Rukyat bisa ditinda ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →