ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 123                                               

Basa Kurdhi

Basa Kurdhi ya iku siji kontinum saka basa Irania Lor-Kulon kang dituturaké déning wong-wong Kurdhi ing Asia Kulon. Basa Kurdhi nduwé dhialèk cacah telu, ya iku basa Kurdhi Lor, basa Kurdhi Tengah, lan basa Kurdhi Kidul. Ana siji golongan basa ar ...

                                               

Basa Turki

Basa Turki wiwitané saka Asia Tengah yaiku golongan sing diarani golongan Oguz sing pindhah-pindhah nganti tekan jazirah Anatolia, Asia Cilik. Basa cawang Oguz iki samsaya suwé banjur owah. Golongan Oguz iki nyebar wiwit Anatolia nganti Supitan B ...

                                               

Basa Yunani

Basa Ellas utawa basa Ellas Dhimotiki ing basa asliné yaiku pang dhéwé ana ing basawangsa Barata Éropa. Basa iki bisa lestari èwonan taun. Basa Ellas ing Éropa kaanggep basa klasik sasandhingé basa Latin. Kocap, basa Ellas duwé kosakata sing caca ...

                                               

Basa Zaza

Basa Zaza, iku basa golongan Indo-Éropah saka kulawarga basané. Dituturaké ing Turki, Jerman, France lan Éropah. Gunggung penutur total watara 3 - 4 yuta. Basa Parsi kagolong anak cabang basa Indo-Éropah. Basa Zaza sabeneré dumadi saka manéka rup ...

                                               

Kulawarga basa Afroasiatika

Basa Afro-Asiatik iku rumpun basa kanggo anggota mèh 240 basa lan 285 yuta penutur sing sumebar ing laladan Afrika Lor, Afrika Wétan, Sahel, lan Asia Kidul-Kulon. Jeneng liya tumrap rumpun basa iki ya iku Afrasia, Hamito-Semitik, Lisramic, Erythr ...

                                               

Kulawarga basa Austroasiatika

Kulawarga basa Austroasiatika kang kanthi barès ateges" Asia Kidul”, iku sawijining kulawarga basa-basa kang dicaturaké ing Asia Kidul-Wétan lan Asia Kidul. Ing antarané basa-basa kang kalebu kulawarga basa iki, mung basa Vietnam, basa Khmer, lan ...

                                               

Kulawarga basa Austronésia

Kulawarga basa Austronésia iku warna-warna basa sing dicaturake ing Asia Kidul-Wétan, Madagaskar, lan Oséania. Basa Jawa uga kagolong kulawarga basa Austronésia. Akèh-akèhé, basa-basa Austronésia ora nduwé cathetan sajarah dawa sing tinulis. Mula ...

                                               

Basa Sama-Bajau

Basa Sama-Bajau iku dianggo karo Suku Bajau utawa bisa diserap artiné dadi wong nomadèn utawa suku sing uripé pepindhahan. Suku Bajau utawa aran-aran sanèse ya iku Bajo, Badjao, Bajaw, Badjau, Badjaw, Bajo, utawa Bayao iku salah sawijine ras suku ...

                                               

Basa Uzbèk

Basa Uzbèk iku basa Turk lan basa resmi ing Uzbèkistan. Sing asli ngendikan basa iki cacah 27 yuta, ya iku wong-wong Uzbèk ing Uzbèkistan lan ing rupa-rupa panggonan ing Asiah Tengah. Basa Uzbèk iku péranganing kulawarga basa Turk Wétan, ya iku t ...

                                               

Kulawarga basa Turk Lumrah

Turk Lumrah or Turk Shaz iku kulawarga basa minangka péranganing kulawarga basa Turk sing anggotané kabèh basa ing kulawarga basa Turk, kajaba basa Khalaj lan basa Oghur. Miturut proposalé Lars Johanson, kulawarga basa Turk Lumrah kapérang dadi: ...

                                               

Basa resmi

Basa resmi iku basa sing duwé setatus ukum kang mirunggan ing njeron nagara, praja, utawa yurisdhiksi tinamtu. Lumrahé basa resmi kanggo ngarani basa kang kagunakaké ing pepréntahan. Ing saindenging donya, 178 nagara padha duwé basa resmi saorané ...

                                               

Kulawarga basa Malayu-Polinésia

Kulawarga basa Melayu-Polinésia iku sawijining cawang utama kulawarga basa Austronésia sing dumadi kabèh basa Austronésia sing dipituturaké sanjabané Taiwan. Gunggung panyaturé watara 351 yuta wong. Kulawarga basa Melayu-Polinésia kapérang dadi 2 ...

                                               

Abdul Harris Nasution

Abdul Harris Nasution iku pahlawan nasional Indonésia minangka salah siji tokoh sing dadi sasaran sajeroning prastawa Gerakan 30 September, nanging sing dadi kurban yaiku putriné Ade Irma Suryani Nasution.

                                               

Diana Nasution

Diana Nasution ya iku penyanyi kang kondhang ing era 70-lan 80-an, Watara taun 1970-an, dhèwèké duet karo kakangé Rita Nasution lan gawé "Nasution Sisters" kang kondhang rikala iku. Diana Nasution Lahir ing kutha Medan, Sumatra Utara, 6 April 194 ...

                                               

Hikmal Abrar

Hikmal Abrar Nasution ya iku aktor Indonésia. Artis kang biyasa diundang Hikmal kang duwé dhuwur 185 cm iki uga mantan juru main tim voli nasional kang wis akèh main ing sinétron. Dhèwèké wiwit karier ing donya akting bareng karo Dhini Aminarti l ...

                                               

Marissa Nasution

Marissa Nasution utawa kang kondhang kanthi jenengé VJ Marissa iku presenter lan juru main filem Indonésia. Marissa iku wong wadon katurunan Jerman-Batak ini

                                               

Aksen akut

Aksen akut iku sawijining tandha diakritik sing dipigunakaké sajeroning alfabet basa-basa Jawa, Latin, Sirilik, Yunani, lan saawetara basa liyané.

                                               

Tembung ancer-ancer

Tembung ancer-ancer yaiku sarupaning tembung kang mratélakake ancer-ancer tumrap dunungé kaanan loro, yaiku maujud karo maujud, kriya karo kriya, utawa maujud karo kriya. Dadi tembung kapindho iku kadhapuk katrangan tumrap, tembung kang kapisan. ...

                                               

Tembung argumentasi

Tembung argumentasi asalé saka tembung sing tegesé alesan.Argumrntasi ya iku jinis karangan kang mènèhi alesan kang kuat kanggo njejegake panemuane utawa kanggo nulak penemune liyan. jinis karangan iki wujudake kahan kang kanthi bukti-bukti kang ...

                                               

Tembung camboran

Tembung camboran, iku rong tembung utawa luwih kang digandhèng dadi siji ngliwati siji prosès morfologi. Prosès morfologi yaiku prosès owah-owahan saka morfem dadi polimorfem, kang duwé kategori lan makna wutuh, saéngga polimeorfem iku karan temb ...

                                               

Tembung katrangan

Cara penggolongan tembung katrangan warna-warna gumantung marang sumber rujukan sing dipigunakaké. Ing ngisor iki salah siji cara pamérangan tembung katrangan. Tembung katrangan syarat. Upamané: yèn. Tembung katrangan derajad. Upamané: sethithik, ...

                                               

Tembung kriya transitif

Tembung kriya transitif iku sajinising tembung kriya sing merlokaké subjèk lan objèk siji utawa luwih. Tembung kriya iki lawané tembung kriya intransitif sing ora merlokaké objèk. Banjur ing basa Jawa, tembung kriya transitif bisa diwalik didadèk ...

                                               

Tembung lingga

Tembung lingga iku tembung sing durung owah saka asalé. Tembung lingga duwé teges kang bisa béda nalika wis diwènèhi wuwuhan kang banjur dadi Tembung Andhahan. Saben tembung lingga bisa ndadèkaké tembung andhahan. Tuladha: arit pangan tuku lsp pa ...

                                               

Tembung panyeru

Tembung panyeru utawi asring kasebat Tembung panguwuh utawi Tembung sebawa, punika tembung ing Basa Jawi ingkang nggambaraken wedharing raos suka, kagèt, kuciwa, gela, gumun, lan sapiturutipun. Tuladhanipun: adhuh, ah, hé, lho, lha, o, oh, nah, w ...

                                               

Tembung rangkep

Tembung Rangkep, iku sakabèhing tembung, kang diwaca kaping pindho. Tembung Rangkep iki dibédakaké dadi telung warna, yaiku: tembung dwilingga, tembung dwipurwa lan tembung dwiwasana.

                                               

Tembung sipat

Tembung sipat utawa adjektif utawa kaanan iku tembung sing nuduhaké wataké tembung aran. Tembung sipat lumrahé gandhèng karo jejer. Tembung sipat ngowahi tembung aran utawa tembung sesulih, lumrahé kanthi njelasaké utawa ndadèkaké luwih spésifik. ...

                                               

Tembung wod

Tembung Wod ya iku tembung sakecap utawa sawanda kang wis duwé teges. Tembung wod uga diarani oyoding tembung, amarga tembung wod kalebu struktur tembung kang paling cilik. Tembung wod punika tèmbung wonten ing Basa Jawi ingkang wujudipun namung ...

                                               

Tembung éntar

Tembung Éntar ya iku tembung loro utawa luwih sing digabung dadi siji lan tegesé dadi béda saka asal-usulé. Tembung éntar tegesé ora kaya teges saluguné utawa tembung kang ora kena ditegesi sawantahé baé. Ing basa Indonésia diwastani tembung sili ...

                                               

Ghoti

Ghoti iku pangéja liya tur rékan saka tembung Inggris fish kanggo nggambaraké ora ajegé tata éjan lan ucapan basa Inggris.

                                               

Hanyu Pinyin

Hanyu Pinyin iku sistem resmi kanggo ngowahi aksara Cina menyang aksara Latin ing nagara Cina, Taiwan, Singapura, lan Malaysia. Sistem iki kerep dianggo mulang basa Mandarinlan ngéja jeneng Cina ing publikasi manca lan kanggo lebonan menyang komp ...

                                               

A

Kaca iki ngamot artikel ngenani aksara A sajeroning abjad Latin. Kanggo panggunaan liyané, pirsani A. Aksara A iku aksara pisanan ing abjad Latin.

                                               

Aksara Arab

Aksara Arab sing kadhangkala ingaran abjad hijaiyah, asal saka aksara Aramaik, ing ngendi abjad Aram ana kamiripan karo abjad Koptik lan Yunani. Katon prabédan panulisan antara Magribi lan Wétan Tengah. Antara liya panulisan aksara qaf lan fa. In ...

                                               

Buku

Buku yaiku bahan pustaka kang agawe saka kertas kang wujud lembaran wutuh lan kang paling utama ana ing koleksi pabukon. standar minimal buku yaiku paling sitik 49 halaman/kaca, ora kalebu kulit/ cover lan utawa jaket buku. buku iku ora wujud ter ...

                                               

Buku éléktronik

Buku éléktronik iku buku digital vèrsi éléktronik saka buku. Yèn buku umumé kasusun saka kolèksi saka kertas kang isiné ngemot tèks utawa gambar, déné buku éléktronik isiné ngemot informasi digital kang uga awujud tèks utawa gambar. Saiki buku el ...

                                               

Komik

Komik ya iku salah siji wujud seni nganggo gambar-gambar kang ora gerak kang ditata kanggo gawé carita. Lumrahé komik dicétak lan diterbitaké ing kertas kang dikompliti nganggo tulisan. Komik bisa diterbitaké ing warna-warna bentuk, saka strip in ...

                                               

Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia

Malu Jadi Orang Indonésia iku buku kumpulan geguritan, anggitan sastrawan Indonésia Taufiq Ismail sing isi kurang luwih 80 geguritan.

                                               

Bukit Bintang

Bukit Bintang punika sesebutan kanggé papan wisata ingkang wonteng ing tlatah Gunungkidul. Mliginipun wonten ing Hargodumilah. Papan punika langkung kawentar minangka papan wisata gadhahipun kabupatèn Gunungkidul, nanging sayektosipun Bukit Binta ...

                                               

Grand Canyon

Grand Canyon, ya iku Ngarai tebing terjal, dikikir saka Kali Colorado, ing sisih lor Arizona, lan dadi salah sawijining Taman Nasional ing Amérikah Sarékat. Présidhèn Theodore Roosevelt ya iku salah saji kang njurung anané panggonan Grand Canyon, ...

                                               

Karang Bolong

Karangbolong inggih punika salah satunggaling segara wonten ing dhusun Karangbolong, Gombong, Kabupatèn Kebumèn, Jawa Tengah. Karangbolong punika inggih segara ingkang gadhah potensi arus balik ingkang ageng, Saéngga kagolong jinising segara ingk ...

                                               

Taman Kyai Langgeng

Taman Kyai Langgeng iku sawijining papan wisata sing dumunung ing Kutha Magelang, persisé ing Dalan Cempaka, Kalurahan Kemirirejo, Magelang. Minangka siji-sijiné taman ing Kutha Magelang sing jembaré 28 hektar. Dunungé watara 1 kilomèter saka pus ...

                                               

Wadhuk panohan

Wadhuk Panohan ya iku salah sawijining wadhuk kang didadèkaké papan pariwisata ing Désa Panohan Kacamatan Gunem Kabupatèn Rembang Jawa Tengah. Wiwitané wadhuk iki dibangun déning Pamaréntah Kabupatèn Rembang kanggo nyukupi kabutuhan banyu irigasi ...

                                               

Antoine Laurent de Jussieu

Antoine Laurent de Jussieu iku ahli botani saka Prancis, misuwur minangka sing sapisanan ngusulaké klasifikasi tetuwuhan ngembang; sing akèh-akèhé isih dianggo nganti saiki. Jussieu lair ing Lyon, keponakan saka ahli botani Bernard de Jussieu. Dh ...

                                               

Krk

Krk iku sawijining pulo ing Kroasia ing sisih lor Segara Adriatik, dumunung cedhak Rijeka ing Teluk Kvarner lan péranganing kecamatan Primorje-Gorski Kotar. Krk, bebarengan karo Cres, pulo kang gedhé dhéwé ing Adriatik, jembaré 405.78 km², lan ug ...

                                               

Paus Benediktus IV

Paus Benediktus IV punika ngasta kalungguhan Paus Gréja Katulik Roma antawis taun. Benediktus IV punika putra saking Mammalus, pendunung asli Roma. Sejarawan abad kaping 10, Frodoard, ingkang maringi jejuluk Benediktus ingkang Agung, ngalembana w ...

                                               

Paus Eutychian

Paus Santo Eutychian utawi Eutychianus punika ngasta kalungguhan paus wiwit 4 Januari 275 dumugi 7 Dhésèmber 283. Watu nisan aslinipun kapanggih ing katakombe saking Callixtus, nanging mèh boten wonten ingkang dipunkawruhi prakawis panjenenganipu ...

                                               

Charles Plumier

Charles Plumier iku sawijining ahli botani Prancis, sawisé génus Plumeria utawa Frangipani dijenengi. Plumier dianggep salah siji panjlajah botani sing paling wigati ing jamané. Dhèwèké gawé telu èkspèdhisi botani menyang Hindhia Kulon, sing ngas ...

                                               

Standar

Standar utawa jangkepé standar tèknis iku siji norma utawa sarat kang racaké awujud dhokumèn formal kang nata kritéria, métodha, prosès lan praktik rékayasa utawa tèknik kanthi sragam.

                                               

Standarisasi

Standarisasi iku prosès pambentukan lan pasetujon ngenani Standar. Standar iku dokumèn sing nata kanthi sragam ngenani rékayasa utawa spésifikasi tèknik, kritéria, methode, prosès, utawa praktis. Sawetara standar iku wajib nanging ana sawatara si ...

                                               

Ukuran dluwang

Ukuran dluwang kanthi Internasional ana sèri A, B, lan C. Ukuran R lan F muncul saka panjaluk pasar. Ing ngisor ukuran-ukuran saben sèri sajeroning Milimèter

                                               

Duta

Duta inggih punika pejabat diplomatik ingkang dikirim dhateng pamarèntah asing ingkang daulat, utawi dhateng satunggaling organisasi internasional, supados makili pejabat nagarinipun. Salebeting padinten saged dipun-ginakaken kados pejabat ingkan ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →